مثالی از تحلیل مخاطرات (ریسک) سرویس های ابری

مثالی از تحلیل مخاطرات (ریسک) سرویس های ابری

با توجه به روند رو به رشد بکارگیری سرویس های ابری، تحلیل مخاطرات یکی از موضوعات مهمی است که برای استفاده از این سرویس ها بخصوص در سطح سازمانی می…

ادامه مطلب

جزییات انتشار تاکسونومی رایانش ابری ایران – نگارش ۳

جزییات انتشار تاکسونومی رایانش ابری ایران – نگارش ۳

در نسخه سوم تاکسونومی رایانش ابری ایران بیش از ۱۰۰ سرویس ابری معرفی شده است. آمار توزیع سرویس های شناسایی شده در حال حاضر بصورت زیر می باشد که بیشترین…

ادامه مطلب

۱۰۰۰ میلیارد تومان خلق ارزش با مدل مجوزدهی رایانش ابری

۱۰۰۰ میلیارد تومان خلق ارزش با مدل مجوزدهی رایانش ابری

یکی از چالش های پیش رو در توسعه بازار نرم افزار، کپی غیرمجاز و رعایت نکردن اصول مالکیت معنوی نرم افزار است. به شکل سنتی تلاش زیادی برای قفل گزاری…

ادامه مطلب

کیفیت سرویس، چالش اصلی پذیرش رایانش ابری در کشور

کیفیت سرویس، چالش اصلی پذیرش رایانش ابری در کشور

جامعه رایانش ابری بصورت منظم در سطح کشور رویدادهایی را برگزار میکند تا ضمن فراهم کردن بستری برای شبکه سازی بین افراد و گروه های فعال در این صنعت، بررسی…

ادامه مطلب