رایانش ابری در ۲۰۲۰

با توجه به روند رو به رشد رایانش ابری بعنوان یک زیرساخت ضروری در پشتیبانی از نیازهای صنایع و کسب و کارهای مختلف، گزارشهای متعددی از تاثیر استفاده از آن در سازمان های مختلف ارایه شده است. این گزارش ها حاکی از آن است که در صورت مهاجرت به رایانش ابری بر اساس یک الگوی مناسب، بطور کلی در چهار حوزه میتوان شاهد اثر بخشی آن بود:

۱- کاهش هزینه اجرا و نگهداری تا ۹۸ درصد: که عمدتا در صورت استفاده از مدل های ابر عمومی و ابر ترکیبی حاصل می شود. بدلیل تبدیل شدن سرمایه گذاری های هنگفت اولیه (برای خرید تجهیزات، راه اندازی، نگهداری و بکارگری نیروی انسانی متخصص در داخل سازمان) به هزینه های عملیاتی متناسب با نیاز کسب و کار.

۲- استقرار سریع تر تا ۹۵ درصد: که در هر همه مدل های ابر عمومی، خصوصی، انجمنی و ترکیبی امکان پذیر است. بدلیل استفاده از الگوهای طراحی و ابزارهای خودکارسازی در سطح مرکز داده و کاهش نیاز به فرآیندهای دستی.

۳- مقیاس پذیری بهتر تا ۸۷ درصد: بیشتر در ابر های عمومی، انجمنی و ترکیبی و تا حدی در مدل های خصوصی حاصل می شود. بدلیل تخصیص منابع بصورت مجازی و متناسب با نیاز.

۴- مصرف بهینه منابع تا ۶۵ درصد: که عمومی در مراکز داده (سرویس دهنده ها) و یا استفاده از ابرهای خصوصی، انجمنی و ترکیبی در سازمان ها بدست می آید. بدلیل استفاده از فناوری های مجازی سازی که امکان بهره برداری بیشتر از منابع فیزیکی را فراهم می کند.

cloud_2020

این نتایج که از مجموع تجربیات بدست آمده از بکارگیری رایانش ابری در شرکت های مختلف در سطح دنیا بدست آمده است، حاکی از آن است که بازار بزرگی برای سرویس های ابری فراهم است و بنابراین سرمایه گذاری در این صنعت با یک روند فزاینده ای افزایش خواهد یافت، بطوریکه تا سال ۲۰۲۰ در حدود ۹۴ درصد سازمان ها به شبکه رایانش متصل خواهند شد و نیازهای خود را از طریق مراکز داده بصورت های عمومی/انجمنی/ترکیبی تامین خواهند کرد.

رقم ۲۰۰ میلیارد دلار که تا سال ۲۰۲۰ برای دریافت خدمات ابری صرف میشود، رقم تجمعی است که بصورت مستقیم برای دریافت خدمات عمومی محاسبه شده است، ولی مجموع حجم سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم که برای ایجاد این صنعت در مدل های مختلف انجام میشود تنها در سال ۲۰۱۵ بیش از ۲ تریلیون دلار بوده است که برای توسعه مراکز داده (عمومی، خصوصی، انجمنی)، توسعه سرویس ها و نرم افزار ها، ارایه راهکارها و خدمات، آموزش، توسعه زیرساخت های ارتباطی و تامین پهنای باند صرف می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *