انتشار نسخه اول کتاب راهنمای اجرایی ابزارهای مدیریت کسب و کار

انتشار نسخه اول کتاب راهنمای اجرایی ابزارهای مدیریت کسب و کار

مدیران برتر همیشه به دنبال آن هستند تا ببینند در حیطه کاری آن‌ها چه ابزارهای مناسبی وجود دارد. ابزارهای مدیریت کسب و کار کلیه سامانه­ها، برنامه ها، کنترل ها، راه…

ادامه مطلب