مقدمه ای بر توسعه سرویس های ابری: ایجاد یک سرویس ترکیبی نقشه ای با زبان پایتون

مقدمه ای بر توسعه سرویس های ابری: ایجاد یک سرویس ترکیبی نقشه ای با زبان پایتون

رایانش ابری در حال تغییر اکوسیستم وب بگونه ای است که سرویس های مختلف در آن میتوانند به راحتی با هم تعامل کنند و با ترکیب شدن با همدیگر، سرویس…

ادامه مطلب