۳۵ درصد آمادگی ایران در مجموع حوزه های رایانش ابری، کلان داده، اینترنت اشیا، شبکه و مراکز داده

شرکت هواوی شاخصی ارائه کرده است با عنوان global connectivity index که میزان عرضه، تقاضا، تجربه کاربری و ظرفیت ها را در ۵ فناوری راهبردی رایانش ابری، کلان داده، اینترنت اشیا، شبکه و مراکز داده اندازه گیری می کند. مدل کلی مورد استفاده برای اندازه گیری این شاخص در شکل زیر نشان داده شده است. هر یک واحد GCI به معنای ۲٫۲ درصد افزایش نوآوری، ۲٫۳ درصد افزایش تولید و ۲٫۱ درصد افزایش رقابت در مجموع این فناوری ها می باشد.

gci_model

با مقایسه GCI در کنار وضعیت اقتصادی کشورها، میتوان رابطه ای از میزان نسبی آمادگی هر کشور متناسب با ظرفیت اقتصادی آن بدست آورد. با توجه به اینکه کشور ایران در این ارزیابی وجود ندارد، محاسبات مربوط به این مدل توسط مرکز تحقیقات رایانش ابری بر روی ایران انجام شده است و در مقایسه با سایر کشورها در نمودار زیر نشان داده شده است.

gdp_gci

این نمودار که بر اساس داده های GCI 2015 تهیه شده است، نشان میدهد که ایران در سال گذشته در صدر گروه آغازگر پذیرش این فناوری ها قرار داشته است و همانطور که مشاهده می­شود این جایگاه در مقایسه با حجم اقتصادی کشور چندان مناسب نبوده است. البته با توجه به پیمایش انجام شده توسط جامعه آزاد رایانش ابری ایران در سال جاری، پیش بینی می شود که این رتبه حدود ۵ تا ۱۰ درصد در سال آینده بهبود داشته باشد و جایگاه بهتری در نوآوری، توسعه و بکارگیری این فناوری ها برای حل مسائل صنایع داخل کشور بدست آوریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *