۱۰۰۰ میلیارد تومان خلق ارزش با مدل مجوزدهی رایانش ابری

۱۰۰۰ میلیارد تومان خلق ارزش با مدل مجوزدهی رایانش ابری

یکی از چالش های پیش رو در توسعه بازار نرم افزار، کپی غیرمجاز و رعایت نکردن اصول مالکیت معنوی نرم افزار است. به شکل سنتی تلاش زیادی برای قفل گزاری…

ادامه مطلب