تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه رایانش ابری

مباحث مرتبط با رایانش ابری از سال ۲۰۰۷ توسط صنعت مطرح شد که پس از آن تحقیقات بسیار زیادی برای پیش برد فناوری های مرتبط با رایانش ابری صورت پذیرفت. در جدول زیر، گزارشی از حجم تحقیقات انجام شده را تا سال ۲۰۱۳ مشاهده مینمایید. [۱]

Number of publications per year
Database ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ Total
Scopus ۷۴ ۶۴۱ ۱۹۲۶ ۴۰۳۸ ۵۱۴۶ ۳۵۵۱ ۱۵۳۷۶
ISI WoS ۵ ۴۴۱ ۷۱۹ ۱۵۴۳ ۳۱۰۶ ۲۴۴۸ ۸۲۶۲

حوزه های مرتبط با رایانش ابری

رایانش ابری مدلی از تکامل فناوری اطلاعات است که بسیاری از حوزه های صنعتی و علمی دیگر را تحت تاثیر قرار داده است. استفاده از رایانش ابری در کارهای تحقیقاتی مرتبط با حوزه های دیگر که میزان بحث در خصوص آنها بیش از ۱ درصد میانگین کل بوده است، در جدول زیر نشان داده شده است:

Subject areas
Subject area ۲۰۰۸ (%) ۲۰۰۹ (%) ۲۰۱۰ (%) ۲۰۱۱ (%) ۲۰۱۲ (%) ۲۰۱۳ (%) Avg. (%)
Computer Science ۵۴٫۵۵ ۵۹٫۵۷ ۵۸٫۸۷ ۶۰٫۷۴ ۵۹٫۴۶ ۴۹٫۲۹ ۵۷٫۱
Engineering ۲۰٫۶۶ ۱۱٫۶۵ ۱۱٫۲۴ ۱۳٫۸۲ ۱۴٫۹۰ ۲۳٫۴۸ ۱۶٫۰
Mathematics ۴٫۱۳ ۱۱٫۵۵ ۱۴٫۸۵ ۱۳٫۸۲ ۱۰٫۴۳ ۱۱٫۰۳ ۱۱٫۰
Social Sciences ۲٫۴۸ ۵٫۰۷ ۴٫۳۶ ۳٫۳۵ ۳٫۴۵ ۴٫۰۲ ۳٫۸
Business, Management and Accounting ۷٫۴۴ ۳٫۰۴ ۲٫۰۸ ۲٫۵۲ ۲٫۲۲ ۱٫۶۱ ۳٫۲
Decision Sciences ۱٫۶۵ ۲٫۰۳ ۲٫۱۱ ۱٫۳۳ ۱٫۶۵ ۱٫۳۳ ۱٫۷
Economics, Econometrics and Finance ۴٫۱۳ ۰ ۰٫۸۵ ۰٫۸۹ ۰٫۳۴ ۰٫۲۲ ۱٫۱
Materials Science ۰٫۸۳ ۰٫۹۱ ۱٫۱۹ ۱٫۱۴ ۰٫۷۸ ۱٫۱۱ ۱٫۰

 

 

انواع سندهای منتشر شده

انواع کارهای تحقیقاتی انجام شده در حوزه رایانش ابری از نظر نوع انتشار در جدول زیر مشاهده میشود.

Number of publications by document type
Outlet ۲۰۰۸ (%) ۲۰۰۹ (%) ۲۰۱۰ (%) ۲۰۱۱ (%) ۲۰۱۲ (%) ۲۰۱۳ (%) Overall (%)
Conference Paper ۷۱٫۶۲ ۷۵٫۰۴ ۸۱٫۵۲ ۷۹٫۴۹ ۷۷٫۳۶ ۵۸٫۲۴ ۷۳٫۸۸
Journal Article ۲۴٫۳۲ ۲۱٫۰۶ ۱۵٫۴۲ ۱۷٫۳۱ ۱۸٫۱۵ ۳۳٫۱۷ ۲۱٫۵۷
Journal Article in Press ۰ ۰٫۱۶ ۰٫۳۱ ۰٫۰۷ ۰٫۸۲ ۵٫۷۴ ۱٫۴۲
Review ۰ ۰٫۴۷ ۰٫۸۸ ۱٫۰۹ ۱٫۲۸ ۱٫۵۵ ۱٫۰۵
Other ۴٫۰۵ ۳٫۲۸ ۱٫۸۷ ۲٫۰۳ ۲٫۳۹ ۱٫۳۰ ۲٫۰۷
n ۷۴ ۶۴۱ ۱۹۲۶ ۴۰۳۸ ۵۱۴۶ ۳۵۵۱ ۱۵۳۷۶

کلمات کلیدی پرکاربرد

کلمات کلیدی پر کاربرد که میزان استفاده از آنها بیش از ۱۰۰ بار بوده است، در جدول زیر ارائه شده است.

Top keywords (f>100)
R. Keyword f R. Keyword f
۱ cloud computing ۹۳۵۴ ۲۸ scalability ۱۵۸
۲ virtualization ۶۸۰ ۳۰ middleware ۱۵۶
۳ security ۵۱۰ ۳۱ performance ۱۵۳
۴ cloud ۴۳۹ ۳۲ energy efficiency ۱۵۲
۵ MapReduce ۳۹۸ ۳۳ resource management ۱۵۰
۶ grid computing ۳۷۰ ۳۴ cloud security ۱۴۴
۷ computer systems ۳۶۵ ۳۵ PaaS ۱۴۰
۸ web services ۳۰۹ ۳۶ load balancing ۱۳۸
۹ virtual machines ۲۷۰ ۳۶ distributed computer systems ۱۳۸
۱۰ Hadoop ۲۶۷ ۳۸ data mining ۱۳۳
۱۰ internet ۲۶۷ ۳۹ computer simulation ۱۳۲
۱۲ cloud services ۲۶۶ ۴۰ SOA ۱۳۱
۱۳ SaaS ۲۵۹ ۴۱ algorithms ۱۳۰
۱۴ information technology ۲۵۳ ۴۱ architecture ۱۳۰
۱۵ resource allocation ۲۲۹ ۴۳ computing resource ۱۲۶
۱۶ privacy ۲۲۷ ۴۳ interoperability ۱۲۶
۱۷ scheduling ۲۲۵ ۴۵ QoS ۱۲۰
۱۸ data centers ۲۲۲ ۴۶ data center ۱۱۹
۱۸ quality of service ۲۲۲ ۴۶ distributed systems ۱۱۹
۲۰ IaaS ۲۰۰ ۴۸ computer science ۱۱۵
۲۱ virtualizations ۱۸۸ ۴۹ fault tolerance ۱۱۰
۲۲ virtual machine ۱۸۵ ۴۹ clouds ۱۱۰
۲۳ cloud storage ۱۷۵ ۵۱ internet of things ۱۰۹
۲۴ access control ۱۷۳ ۵۲ information management ۱۰۸
۲۴ optimization ۱۷۳ ۵۳ virtual reality ۱۰۷
۲۶ distributed computing ۱۶۵ ۵۴ service provider ۱۰۲
۲۷ software as a service ۱۶۴ ۵۵ monitoring ۱۰۱
۲۸ mobile cloud computing ۱۵۸

کلمات کلیدی دو گانه پرکاربرد

کلمات کلیدی پر کاربرد که بصورت دوگانه با هم بیشتر استفاده شده است، در جدول زیر ارائه شده است.

Top keyword clusters of length 2 (f � >= 35)
R. Keyword cluster f
۱ Hadoop , MapReduce ۱۲۴
۲ privacy , security ۸۸
۳ SaaS , PaaS ۸۱
۴ PaaS , IaaS ۷۷
۵ SaaS , IaaS ۷۵
۶ virtual machines , computer simulation ۷۱
۷ computing environments , computer systems ۶۳
۸ virtual machines , virtualizations ۶۱
۹ cloud services , distributed database systems ۵۸
۱۰ virtualizations , virtual reality ۵۵
۱۱ cloud services , web services ۴۴
۱۲ virtualization , security ۴۰
۱۲ computing system , computer systems ۴۰
۱۴ virtualization , cloud ۳۹
۱۵ data centers , virtual machines ۳۸
۱۶ cloud computing environments , computer systems ۳۷
۱۶ service oriented architecture (soa) , information services ۳۷

 

کلمات کلیدی سه گانه پرکاربرد

کلمات کلیدی پر کاربرد که بصورت سه گانه و با هم بیشتر استفاده شده است، در جدول زیر ارائه شده است.

Top keyword clusters of length 3 (f >= 15)
R. Keyword cluster f
۱ PaaS , IaaS , SaaS ۷۰
۲ cloud services , distributed database systems , Web services ۳۰
۳ computer program , internet , software ۲۲
۴ virtualizations , virtual reality , virtual machines ۲۰
۵ computer simulation , virtualizations , virtual machines ۱۸
۵ information retrieval , internet , information storage and retrieval ۱۸
۷ methodology , computer program , software ۱۷
۸ computational biology , biology , methodology ۱۶
۸ software as a service , platform as a service , infrastructure as a service ۱۶
۱۰ PaaS , IaaS , virtualization ۱۵
۱۰ computer program , computational biology , software ۱۵

 

مرجع

[۱] http://wiki.occc.ir/index.php?title=Cloud_Computing

برچسب‌ها: رایانش ابری +;نوشته شده در ;۲۰۱۴/۶/۲۱ساعت;۲۳:۳۵ توسط;مرتضی سرگلزایی جوان; |;

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *